En-til-en-oppfølging -

Som innsatt eller løslatt kan du få hjelp av en frivillig fra Røde kors. Dette kaller vi en kobling. Utvelgelsen skjer etter interesse, alder, eller skjønnsmessige kriterier etter samtaler med begge parter. Koblingen skjer helst en stund før løslatelse, for å bli kjent og for å planlegge tiden etter soningen. 

Les hele artikkelen

Aktiviteter på fritiden

Nettverk etter soning dreier seg om å gjøre helt vanlige ting sammen med vanlige folk. Ofte er det mangel på dette som gjør at mange faller tilbake til kriminalitet og fengsel om og om igjen.


Les hele artikkelen

Gjeld og privatøkonomi

Veldig mange av dem som har sittet mye i fengsel har en ødelagt privatøkonomi som det kan ta lang tid og bygge opp igjen. Over flere år, kan mange små krav ha blitt til store uhåndterlige beløp, og ofte har gjelda økt mens man har sittet inne.


Les hele artikkelen

Vi gir hjelp til å komme i arbeid

I 2015 begynte vi et eget prosjekt som fokuserer på å bistå straffedømte som ønsker hjelp til å komme ut i vanlig arbeid. 

Les hele artikkelen

Nettverk UNG - for de yngste straffedømte

I 2015 har vi også startet Nettverk UNG. Det handler om enda tettere oppfølging og flere "oppsøkende" aktiviteter for de yngste som har sittet i fengsel eller gjennomført annen form for straff, feks ungdomsstraff.

Les hele artikkelen

Se også: