Veslemøy Nestvold kommunikasjonssjef i SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling
av bygg og infrastruktur.
 Det som pekte seg veldig ut med Nettverk etter soning,
var at her var det ikke bare snakk om å hjelpe individet, men også familien rundt, omgivelsene og at det er en slags hjelp til selvhjelp. Vi ville gjerne støtte noe som var konkret og som ser hele mennesket. Slik ønsker vi å se våre ansatte også. Det passer også med
kjerneverdiene våre: Ærlighet, raushet og samhold.


Se også: