Presse- og faktainformasjon

Det er viktig for oss å formidle det vi driver med til pressen og samfunnet generelt. Tilbakeføringsproblematikk er alltid aktuelt politisk og vi har mange enkelthistorier hos både frivillige og deltakere som selv har bakgrunn som straffedømte. Ta gjerne kontakt med oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.
Under finner du en del generell informasjon som kan være nyttig.
Pressekontakt for Nettverk etter soning er Pål Breivik, tlf: 906 82219 eller pal.breivik@redcross.no
Brosjyrer, evalueringer etc


01.11.2014 Vår ønskeliste til politikerene - 10-årsjubileum I forbindelse med vårt 10-årsjubileum i 2014, overleverte vi en ønskeliste over politiske og praktiske tiltak vi foreslår for tilbakeføringsfeltet.
01.11.2014 Faktaark om NES til bruk i faktabokser og lignende
15.01.2014 Innsattes levekår 2014 (lansert 2015) Denne rapporten sier mye om fengselsbefolkningens helse, økonomi og øvrige levekår
17.03.2010 Brukerundersøkelsen "Et helt vanlig liv" Brukerundersøkelse om utsatte grupper, deriblant løslatte fra fengsel

Se alle filer


ÅrsrapporterÅrsrapport 2013 - Last ned her

Årsrapport 2012 - Last ned her

Årsrapport 2011 - Last ned her


Årsrapport 2010 - Last ned her

Årsrapport 2009 - Last ned her

Årsrapport 2008 - Last ned her


Årsrapport 2007 - Laste ned her