En-til-en-oppfølging -

Som innsatt eller løslatt kan du få hjelp av en frivillig fra Røde kors. Dette kaller vi en kobling. Utvelgelsen skjer etter interesse, alder, eller skjønnsmessige kriterier etter samtaler med begge parter. Koblingen skjer helst en stund før løslatelse, for å bli kjent og for å planlegge tiden etter soningen. En-til-en-oppfølgingen, er kanskje den viktigste delen av Nettverk etter soning. Tanken er at frivillige skal være en støtte til å jobbe med sitt eget sosiale nettverk. Dette kan være en lang prosess, og det kan dreie seg om helt forskjellige ting fra person til person.

Helt vanlige ting, på veien til et helt vanlig liv

Vi opplever ofte å komme i kontakt med løslatte som forteller at de har brukt de siste årene til å kun tenke kriminalitet. Alt har dreid seg om det, det er i kriminelle miljøer man kjenner kodene og vet hvordan ting virker. Mange opplever at det kan være vanskelig å endre tankesettet, og mange føler seg litt utenfor i mange situasjoner. Den frivillige skal ikke være nettverket til våre deltakere, men skal være der på veien til å skaffe et nytt. For noen kan det være en helt ny situasjon å oppsøke nye miljøer som ikke er kriminelle, andre ønsker bare en å prate litt med av og til. Noen vil vekke til live en gammel interesse.


Du kan velge


Poenget med en-til-en oppfølgingen er at det skal være tilpasset deltakerens behov. Det er ikke noe absolutt at du må være koblet med en frivillig, men i de fleste tilfeller vil det være slik. Den frivillige får veiledning og kurs i forhold til arbeid i Røde kors, de får noe bakgrunn om fengsel og problematikken vi jobber med. Utover det, er det kompetansen om å ha et helt vanlig liv som gjelder.

Se også: