Nettverk UNG - for de yngste straffedømte

I 2015 har vi også startet Nettverk UNG. Det handler om enda tettere oppfølging og flere "oppsøkende" aktiviteter for de yngste som har sittet i fengsel eller gjennomført annen form for straff, feks ungdomsstraff.

Forskning forteller oss at en av de viktigste grunnene til at man slutter med kriminalitet er alder og livssituasjon. De aller yngste som er "i gang" med en kriminell karriere, er ofte vanskeligere å komme i kontakt med på en slik måte at de kan hjelpes mot et vanlig liv. Nettverk etter soning er frivillig også for deltakeren, så man må ville ut av kriminaliteten selv, - men de som er yngre får spesiell oppfølging av en egen ansatt ressurs med spesiell kompetanse og erfaing på området.

UNG-prosjektet retter seg mot de som er mellom 15 og 23 år. Vi søker frivillige som er spesielt interessert i å jobbe med denne målgruppen. 

Nettverk - UNG er en del av SaltO-prosjektet i Oslo kommune og er i dialog med barnevern, NAV, politi,fengsel, skole og kommunen for å kunne komme i kontakt med deltakerene på et tidlig tidspunkt. Vi kan også besøke unge innsatte i varetekt for å snakke om tilbudet.

Ønsker du å bidra, vil du selv ha hjelp eller lurer du på noe, ta kontakt her.


Se også: