Vi gir hjelp til å komme i arbeid

I 2015 begynte vi et eget prosjekt som fokuserer på å bistå straffedømte som ønsker hjelp til å komme ut i vanlig arbeid. 

Mange straffedømte sliter med å få jobb etter soning. Store hull i CV-en, mangel på utdannelse og erfaring gjør veien tilbake vanskelig. Men motiverte mennesker som virkelig ønsker en jobb, mener vi vil klare det. Gjennom individuell tilpasning, tett oppfølging og et stort kontaktnettverk i Oslos næringsliv, kan vi være med å skreddersy et opplegg som resulterer i jobbmuligheter. Men det er opp til deltakeren selv å bevise at han/hun fortjener jobben.

En vanlig jobb er for mange den siste brikken for å leve et kriminalitetsfritt liv. En jobb er ofte nøkkelen til et sunt sosialt nettverk og en ryddig økonomi. Gjennom å føle seg nyttig, få tilbakemeldinger og være en del av et kriminalitetsfritt miljø bygges kompetanse, selvrespekt, selvtillit og nye sosiale nettverk hos deltakeren.

Tett oppfølging
Deltakere vil få en frivillig kontaktperson som er dedikert til arbeidsprosjektet. Ansatt i Nettverk etter soning vil også følge opp tett. Vi følger også opp etter at deltaker er kommet i jobb, da det å beholde en jobb ofte kan være en like stor utfordring som å få en jobb. 
 
Vil du vite mer om oss? Ta kontakt med:        

Øyvind Tomter
Telefon: +47 41 23 28 23

Se også: