Sponsor

 Alt koster penger. En innsatt koster opp imot 540.000 i året (kilde: Justis- og politidepartementet)  Vi jobber direkte med å hindre at den insatte kommer tilbake til fengsel igjen. Samfunnsøkonomien i Nettverk etter soning er positiv, - men vi er helt avhengig av midler fra private og offentlige instanser for å drive arbeidet.
Hva får du igjen?

Støttespillere blir nevnt i vår årsrapport, kan i noen tilfeller profileres der det er publikum/presse. Støtten blir vist på denne nettsiden, og det gis mulighet til å bruke oss i egen informasjon. Vi kan også bidra med foredrag eller annet fra ansatte, frivillige og deltakere. Det vil også være plass til sponsorer på vår svært attraktive seiltur sommerstid, eller på drakten til serievinner i fotball Kompis

Vi viser vår takknemlighet, og støtten betyr mye.

Eksempler på prosjekter og aktiviteter som vi trenger penger til:

- Den årlige julekonserten i Oslo Fengsel
- Seilkurs langs Norges kyst
- Fotballaget Kompis
- Barnedag for deltakeres familier
- Generell drift
 


Ring Pål Breivik på Tlf.  906 82219
Eller mail på pal.breivik@redcross.no


Se også: