Slik blir du frivillig

Nettverk etter soning trenger enda flere frivillige. Som frivillig får du gi av deg selv, og du får også mye tilbake. Hos oss har vi spesielle krav til frivillige fordi vi får spesiell tillit fra fengslene, brukerene og ansatte. Velkommen til oss.
Meld din interesse
Oslo Røde kors har informasjonsmøter omtrent en gang i måneden. Oversikt finner du her. På dette møtet vil du kunne møte en ansatt eller gruppeleder (frivillig med spesielt ansvar) som kan svare deg på spørsmål. 

Eller du kan ringe direkte til:
Eileen Svendsen: 23 23 00 92 eller 911 59 888
Eva Lorange:        23 23 00 92 eller 92618445


Intervju
Før du kan bli frivillig hos oss, må du igjennom et intervju. Her diskuterer vi litt rundt oppgavene, og du får vite hva det betyr å være med i Nettverk etter soning. Vi vil også vite litt hva som er din motivasjon for å engasjere deg i dette.

Krav:
- Du må ha fylt 25 år. (Kan fravikes i noen tilfeller ved f.eks spesifikt gjeldsarbeid)
- Kriminalomsorgen sjekker vandel, blant annet fordi frivillige får tilgang i fengsel
- Du må igjennom kurs for nye frivillige før du kan kobles med en innsatt/løslatt 

Du får:
- Kurs som tar for seg frivilligrollen. Etikk, fengselsfaglig, sikkerhet etc.
- Omvisning i fengsel
- Adgang til fengselene vi jobber i
- Oppfølging av ansatte og gruppeleder
- Tilbud om å være med på alle aktiviteter og kurs
- Sosiale arrangement for frivillige

 Ta kontakt med oss i dag.


Se også: