Møt en frivillig >

- Bygger ned fordommer

En tidligere innsatt >

- Respons på meg selv

Sponsor >

SINTEF Byggforsk, økonomisk og praktisk hjelp


Nettverk etter soning er et tiltak i Røde Kors som hjelper de som vil ut av kriminalitet. Det er et stort problem at de som har vært mye i fengsel ofte ikke kjenner så mange "normale" mennesker med interesse og kompetanse på helt vanlige ting.  Deltakeren kobles med en frivillig fra Oslo Røde Kors. Den frivillige er samtalepartner og støttespiller for deltakeren i en overgangsfase.Ikke støttekontakt, ikke ansatte kontrollerende fagpersoner, men frivillige som vil bruke av egne erfaringer for å hjelpe litt på vei. Etter soning får man ofte hjelp til bolig, arbeid og helse. Det som ofte glemmes er resten av livet. Fritiden, og hvordan komme inn i nye helt vanlige nettverk. Det tror vi hindrer tilbakefall til kriminalitet.

Et første skritt mot en ny tilværelse.

 Vi tilbyr:


En-til-en-oppfølging >

Tidligere innsatte kobles med frivillig for støtte til å etablere et nytt sosialt nettverk.


Aktiviteter på fritiden >

Vanlige fritidsaktiviteter som fotball, klatring yoga osv.


Gjeld og privatøkonomi >

Mange sliter med stor gjeld og vanskelig økonomi


Hjelp med å skaffe arbeid >

NES hjelper straffedømte med å komme i vanlig jobb


Ungdom i fengsel >

Et eget prosjekt for de yngste som trenger hjelp ut av kriminalitet


Se alle tilbud